Η ώρα του κώδικα

 https://code.org/

https://code.org/learn

Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code): http://learn.code.org/ 

Logo tall starwars Logo tall mc Logo tall hourofcode
Logo tall frozen Logo tall infinity Logo tall flappy

Παιχνίδια που φτιάξαν οι μαθητές: https://studio.code.org/gallery

 

Μαθήματα 20 ωρών

==============================================

Μαθημα 1 . Νηπιαγωγείου - Α Δημοτικού (4+):  https://studio.code.org/s/course1

Logo tall course1Το Μάθημα 1 σχεδιάστηκε για να επιτρέψει σε νεαρούς αναγνώστες να δημιουργήσουν προγράμματα για τον υπολογιστή τα οποία τους βοηθούν να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και να επιμείνουν σε δύσκολες εργασίες. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές δημιουργούν το απόλυτα δικό τους παιχνίδι ή σενάριο το οποίο μπορούν να μοιραστούν. Συνιστάται για παιδιά Νηπιαγωγείου.

==============================================

Μαθημα 2. Α - Β - Γ Δημοτικού (6+):  https://studio.code.org/s/course2

Logo tall course2Το Μάθημα 2 σχεδιάστηκε για μαθητές που μπορούν να διαβάσουν και χωρίς προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα δημιουργήσουν προγράμματα για επίλυση προβλημάτων και να αναπτύξουν διαδραστικά παιχνίδια ή σενάρια που μπορούν να μοιράσουν. Συνίσταται για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

==============================================

Μαθημα 3. Γ - Δ - Ε Δημοτικού (8+):  https://studio.code.org/s/course3

Logo tall course3Το μάθημα 3 είναι σχεδιασμένο για μαθητές που εχουν πάρει το Μάθημα 2. Οι μαθητές θα εντρυφήσουν περισσότερο σε προγραμματιστικά θέματα που εισήχθησαν σε ποροηγούμενα μαθήματα σε ευέλικτες λύσεις σε πιο πολύπλοκα προβλήματα. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές δημιουργούν αλληλεπιδραστικές ιστορίες και παιχνίδια που μπορούν να μοιραστούν με οποιονδήποτε. Προτεινόμενες για μεγαλύτερες ηλικίες.

==============================================

Μάθημα 4. Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού, Α - Β Γυμνασίου (10+): https://studio.code.org/s/course4

Logo tall course4Το Μάθημα 4 είναι σχεδιασμένο για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τα Μαθήματα 2 και 3. Οι μαθητές θα εμβαθύνουν σε θέματα προγραμματισμού που έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενα μαθήματα και θα οδηγηθούν σε πιο ευέλικτες λύσεις σε πιο πολύπλοκα προβλήματα. Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα δημιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια που μπορούν να μοιραστούν με οποιονδήποτε. Συνιστάται για ανώτερες τάξης Δημοτικού και Γυμνασίου.

==============================================

Μαθήματα 20 ωρών για τελευταίες τάξεις του δημοτικού

Ηλικίες 10+:   https://studio.code.org/s/20-hour

Αυτό το 20ωρο μάθημα εισάγει σε θεμελιώδης έννοιες Πληροφορικής και προγραμματισμού . Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για χρήση από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά η μάθηση είναι διασκεδαστική σε κάθε ηλικία.

 

 

 

 

Εμφανίσεις: 1879