Προγραμματίζοντας με Scratch

 

Προγραμματίζοντας με το scratch: http://scratch.mit.edu/

==========================================

Online scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/

==========================================

 

Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch (Ένα βιβλίο και όχι μόνο!): http://www.scratchplay.gr

==========================================

Scratch 2 Offline Editor (download): https://scratch.mit.edu/scratch2download/

==========================================

 Hour of Code – scratch: http://scratch.mit.edu/studios/283340/projects/

==========================================

Εμφανίσεις: 494