Προγραμματίζοντας με Kodu

4426.kodugamelab_5F00_ft

Προγραμματίζοντας με το Kodu: http://www.kodugamelab.com/

==========================================

http://www.koduplay.gr/images/koduheader.png

Δημιουργώ Παιχνίδια στο Microsoft Kodu (Ένα βιβλίο και όχι μόνο!): http://www.koduplay.gr/

==========================================

Get Kodu (download): http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056

==========================================

Hour of Code – Kodu: http://www.kodugamelab.com/hour-of-code/

==========================================

 

Εμφανίσεις: 389