ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς: Γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική σε μαθητές Γ' Τάξης του Γυμνασίου Μεσοποταμίας

Πέμπτη, 1/12/2016, 11:50-13-15, Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, Γ2 Τάξη

Τρίτη, 6/12/2016, 11:50-13-15, Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, Γ1 Τάξη

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τον υπολογιστή (Makey Makey)

Εισαγωγή σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (RunMacro, LightBot)

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (EV3)

Εμφανίσεις: 216