Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (2ου Γυμνάσιου Καστοριάς)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Το εργαστήριο:

Δράσεις με μαθητές: (EV3)

Δράσεις με εκπαιδευτικούς: (ARDUINO)

Δράσεις με εκπαιδευτικούς: (mBot)

Δράσεις με εκπαιδευτικούς: (Makey Makey)