Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου

Εργαστήριο παραγωγής 3D περιεχομένου

Ο βασικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Σύστημα καταγραφής κίνησης (Motion Capture) ανθρώπων και προσαρμογής της σε 3D ψηφιακούς χαρακτήρες. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, όπως χαρακτήρες 3D παιχνιδιών (avatars) , διαφημιστικά virals στο internet , δημιουργία εξελιγμένων διαφημιστικών σποτ, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, θέματα με τεράστια  ζήτηση σε εξελιγμένες αγορές.

 

Σύστημα καταγραφής και προβολής 3D video. Το σύστημα περιλαμβάνει:

 

Συστήματα τρισδιάστατης αποτύπωσης κινητών και ακίνητων αντικειμένων (SCANNER - NON CONTACT).

Επιτραπέζιος 3D SCANNER (NextEngine Model 2020i Desktop) για τρισδιάστατη αποτύπωση κινητών αντικειμένων με εύρος ανίχνευσης στα 34.3cm x 25.7cm και ακρίβεια διαστασιολόγησης: +/- 0.015"

Φορητός 3D SCANNER (ZScanner 600) για τρισδιάστατη αποτύπωση κινητών και ακίνητων αντικειμένων μεσαίου μεγέθους

Αντίστοιχα ενισχυμένα υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης του παραπάνω εξοπλισμού